All for Joomla All for Webmasters

Φ Φάρμακο

Με ποιες διαδικασίες διακινούνται τα φάρμακα μέσω Givmed ρωτά ο ΠΦΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Επιστολή προς τον ΕΟΦ και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με στόχο τον έλεγχο της διαδικασίας με την οποία γίνεται η διακίνηση φαρμάκων από τη μη κερδοσκοπική εταορεία GIVMED, η οποία φέρεται να βοηθά τους πολίτες να "δωρίσουν τα φάρμακα που τους περισσεύουν ακριβώς εκεί που υπάρχει ανάγκη".

Στην επιστολή του, ο ΠΦΣ μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Εκ των αναφερομένων στους ως άνω ιστοτόπους δραστηριοτήτων της GIVMED, αλλά και όσων αναφέρονται στις καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, τίθενται ευλόγως πλείστα όσα σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το αν η περιγραφόμενη δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι σύμφωνη με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και δεν τίθεται εξ αυτής εν κινδύνω η Δημόσια Υγεία.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν η GIVMED έχει λάβει άδεια από οιαδήποτε Αρχή για τη συλλογή, αποθήκευσή και διανομή των φαρμάκων που συλλέγει, και με ποια φορολογικά παραστατικά λαμβάνει χώρα η συλλογή από τους πολίτες των φαρμάκων και η διανομή της σε διαφόρους φορείς. Επίσης τίθεται το ερώτημα αν τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατός ο έλεγχος ότι το σύνολο των φαρμάκων που έχουν συλλεχθεί, διανεμήθηκαν σε φορείς.

Επίσης τίθεται το ερώτημα, αν έχει λάβει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις υπηρεσίες που παρέχει και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει.

Γνωρίζετε λίαν καλώς ότι το άρθρο 4 παρ. του Ν. 1963/1991 ορίζει ότι «Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται διά χειρός φαρμακοποιού». Το δε άρθρο 14 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 312/1992, ΦΕΚ Α΄ 157) ορίζει ότι «Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους.» Ομοίως, το άρθρο 9 του ως άνω Κώδικα προβλέπει ότι «Οι συνταγές εκτελούνται από τον αδειούχο φαρμακοποιό, ή τον νόμιμο  αντικαταστάτη του. Ο φαρμακοποιός που εξετέλεσε τη συνταγή υπογράφει και σφραγίζει αυτή με την προσωπική του σφραγίδα». Επίσης, το άρθρο 4 του ΠΔ 121/2008 (ΦΕΚ Α΄ 183), ως ισχύει, ορίζει ότι: «Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται:… δ. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα (εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση της».

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι είναι απολύτως παράνομη η διακίνηση και μεταφορά φαρμάκων εκτός φαρμακείου από τρίτους που δεν κατέχουν σχετική άδεια.

Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα για να διακινείται από ασχέτους προς την φαρμακευτική επιστήμη, η δε εκτέλεση της συνταγής και η χορήγηση των φαρμάκων δεν είναι μια απλή, τυπική και διαδικαστική πράξη. Ο φαρμακοποιός ενημερώνει τον ασθενή για τις ενδείξεις – αντενδείξεις του χορηγούμενου φαρμάκου, για τη δοσολογία που έχει ορίσει ο θεράπων ιατρός, τον ρωτά δε για το ιστορικό της υγείας του για να διαπιστωθεί αν το χορηγούμενο φάρμακο είναι το ενδεδειγμένο. Ποίος και με ποιες ειδικές γνώσεις θα επιτελέσει το ανωτέρω έργο; Ένας άσχετος με την φαρμακευτική επιστήμη. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν λάθος; Πόσω μάλλον όταν τίθενται τοιουτοτρόπως σοβαρά ζητήματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτουν ήδη τις αναγκαίες υποδομές και θεσμούς για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο φάρμακο των ευπαθών εκείνων ομάδων που αδυνατούν να μεταβούν στο φαρμακείο για να προμηθευτούν το φάρμακό τους (πχ ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι).

Ο Π.Φ.Σ. έχει αποδείξει πολλάκις ότι συνδράμει ενεργά στην άσκηση  κοινωνικής πολιτικής με στόχο την προστασία των αδύναμων και ιδιαίτερα των ασθενών σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν οργανώσει ή συνεργάζονται με κοινωνικά φαρμακεία για τους οικονομικά αδύναμους και τους ανασφάλιστους, τηρώντας σε κάθε περίπτωση όλες τις προϋποθέσεις, χορήγησης, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στον έλεγχο της σύννομης ή μη δραστηριότητας της GIVMED, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και νόμιμη κυκλοφορία των φαρμάκων".

PHARMACY TODAY

Το νέο site ενημέρωσης των φαρμακοποιών

Email:

Info@pharmacytoday.gr

Τηλ.:

210 9574500

Φαξ:

210 9574500