All for Joomla All for Webmasters

Φ Φάρμακο

Εξώδικο του ΠΦΣ για τις ελλείψεις φαρμάκων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σε τραγικό σημείο φθάνουν πλέον οι ελλείψεις φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί γίνονται καθημερινά «μπαλάκι» μεταξύ φαρμακαποθηκών και εταιρειών. Με αφορμή συγκεκριμένη περίπτωση (για το σκεύασμα Valdoxan 25mg) εστάλη από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Λουράντο εξώδικος δήλωση προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, τον Ε.Ο.Φ. (Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας), τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας  και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ζητείται να διευκρινισθεί:

α) αν οι ποσότητες φαρμάκων που διαθέτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες εις την ελληνική αγορά είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις ανωτέρω κείμενες διατάξεις, και

β) πού διοχετεύονται τα φάρμακα που προμηθεύονται οι φαρμακαποθήκες από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Πιο αναλυτικά, στη δήλωση καταγγέλεται ότι "φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες εκτελούν μερικώς ή και καθόλου τις παραγγελίες από τα φαρμακεία, κατά το δοκούν, αυθαιρέτως και εκτός πραγματικότητας, προμηθεύοντας εν τέλει τα φαρμακεία με ελάχιστα φάρμακα και εμβόλια από τα αιτούμενα. Ορίζουν μάλιστα αυθαιρέτως ανώτατο όριο της ποσότητας των φαρμάκων που δύναται να προμηθεύεται ένα φαρμακείο, πέραν του οποίου δεν εκτελείται η παραγγελία, μάλιστα δε το ανώτατο όριο τίθεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν το πέρας του οποίου δεν διατίθενται συγκεκριμένα φάρμακα. Ακόμη ορίζουν κατώτερο όριο παραγγελίας φαρμάκων, απαιτώντας η παραγγελία να μην είναι μικρότερη από συγκεκριμένο ποσό, σε διαφορετική περίπτωση δεν προβαίνουν εις την εκτέλεση αυτής. Υποχρεώνουν έτσι τα φαρμακεία να προβαίνουν σε παραγγελίες φαρμάκων που δεν χρειάζονται προκειμένου η συνολική αξία της παραγγελίας να ξεπερνά το κατώτερο όριο που αυθαιρέτως έχουν θέσει και επιβάλει. Επί της ουσίας αρνούνται παρανόμως να πωλήσουν εις τα φαρμακεία τα φάρμακα που διαθέτουν". 

Η δήλωση συνεχίζεται χαρακτηρίζοντας «παράνομη τη συμπεριφορά αυτή, σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς:

Η παρ. 4 το άρθρου 8 του 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 96) ως ισχύει, ορίζει ότι: «4. Κάθε δικαιούχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων έχει υποχρέωση να εφοδιάζει κανονικά την αγορά με τα προϊόντα που εισάγει ή παράγει. Σε περίπτωση αδυναμίας του ή πριν από κάθε μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία από άποψη επάρκειας ή τιμών, έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγγραφα τον Ε.Ο.Φ. τουλάχιστον πριν από 3 μήνες».

Η παρ. 1 του άρθρου 12Α ορίζει ότι «1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα. Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης».

Το άρθρο 19 αναφέρει τις κυρώσεις (ποινικές και διοικητικές) εις την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του ΝΔ 96/1973.

Το άρθρο 107 της ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1049/29.4.2013) ΚΥΑ, με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμόν 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011), ορίζει ότι: «Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου, καθώς και οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης, εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα».

Το δε άρθρο 111 ορίζει ότι «Σε περίπτωση παράβασης σχετικά με τη διακίνηση φαρμάκων ή σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων ορθής πρακτικής διανομής εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του Ν.Δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως καθορίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης».

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 «Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων» της υπ’ αριθμόν Γ5/οικ.28408/2016 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1102/19.4.2016) αποφάσεως Υπουργού Υγείας ορίζεται ότι «6. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν αποθέματα φαρμάκων τριών (3) μηνών ανά κωδικό σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του αμέσως προηγούμενου έτους».

PHARMACY TODAY

Το νέο site ενημέρωσης των φαρμακοποιών

Email:

Info@pharmacytoday.gr

Τηλ.:

210 9574500

Φαξ:

210 9574500