All for Joomla All for Webmasters

Ε Επιστημονικά Νέα

Δυνατότητα ύφεσης χωρίς αγωγή σε ασθενείς με ΧΜΛ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στην 52η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), η Novartis ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα από το πρόγραμμα κλινικής δοκιμής Ύφεσης χωρίς Θεραπευτική Αγωγή (TFR) με Nilotinib. Οι μελέτες αυτές αξιολόγησαν τη δυνατότητα διατήρησης της μοριακής ανταπόκρισης (MR) μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ενήλικες ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+) χρόνια μυελογενή λευχαιμία [ΧΜΛ] σε χρόνια φάση, οι οποίοι είχαν επιτύχει παρατεταμένη βαθύτερη μοριακή απόκριση με το σκεύασμα Nilotinib – πρόκειται για μια έννοια που ονομάζεται TFR.

Τα ευρήματα από δύο ανοιχτές κλινικές μελέτες, την ENESTfreedom και την ENESTop, έδειξαν ότι περισσότεροι από το 50% των Ph+ ασθενών με ΧΜΛ που πληρούσαν τα αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια ανταπόκρισης των δοκιμών κατάφεραν να διατηρήσουν την ύφεση χωρίς θεραπευτική αγωγή (TFR) μετά τη διακοπή του σκευάσματος Nilotinib, ειτε αυτό δινόταν ως θεραπεία πρώτης γραμμής, είτε δινόταν μετά από αρχική αγωγή με Imatinib*. Υπό εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές με πιθανές υποβολές εντός του 2016.

“Η ENESTfreedom αποτελεί την πρώτη μελέτη που δείχνει ότι, μετά από βραχεία θεραπευτική αγωγή με nilotinib που διήρκησε 3.6 έτη, πάνω από 50% των ασθενών που διέκοψαν την αγωγή κατάφεραν να παραμείνουν χωρίς θεραπεία για διάστημα 48 εβδομάδων”, δήλωσε ο Δρ. Andreas Hochhaus, Επικεφαλής του Τμήματος Αιματολογίας και Ιατρικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Jena στη Γερμανία και κεντρικός ερευνητής στη μελέτη ENESTfreedom. “Τα ευρήματα από τις δοκιμές nilotinib TFR έρχονται να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο ερευνητικών δεδομένων που διερευνούν τη διακοπή θεραπευτικής αγωγής με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης σε ασθενείς με ΧΜΛ και είναι πιθανόν να βοηθήσουν να καθιερωθούν ασφαλή και κατάλληλα κριτήρια ώστε οι επιλέξιμοι ασθενείς να είναι σε θέση να παύσουν την θεραπευτική αγωγή”.

Η ENESTop, η δεύτερη κλινική δοκιμή TFR της Novartis στην ASCO, αξιολόγησε 126 ασθενείς που κατάφεραν να επιτύχουν παρατεταμένη βαθύτερη μοριακή ανταπόκριση με Nilotinib, όταν αυτό δόθηκε ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από μη επίτευξη ΜΜR υπό Imatinib. Στη μελέτη αυτή, σχεδόν 6 στους 10 (57.9%) ασθενείς (βαθμός εμπιστοσύνης 95% CI: 48.8%-66.7%) που επέτυχαν παρατεταμένη βαθύτερη μοριακή ανταπόκριση μετά από τρία τουλάχιστον έτη θεραπευτικής αγωγής με Nilotinib, διατήρησαν τη μοριακή απόκριση επί 48 εβδομάδες μετά τη διακοπή της αγωγής. Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό της σημείο ως προς το ποσοστό ασθενών χωρίς επιβεβαιωμένη απώλεια μοριακής απόκρισης MR4,0 (BCR-ABL1 IS ≤ 0,01%) ή MMR εντός 48 εβδομάδων από τη διακοπή της αγωγής με Nilotinib στη φάση της TFR. Στη μελέτη, 51 ασθενείς με επιβεβαιωμένη απώλεια MR4,0 ή απώλεια MMR ξανάρχισαν την αγωγή με Nilotinib. Από αυτούς τους ασθενείς, 98.0% (n=50) επανέκτησαν τουλάχιστον MMR, με 94.1% (n=48) και 92.27% (n=47) επανέκτησαν MR4,0 και MR4,5, αντιστοίχως2. Την εβδομάδα 12.0 και 13.1 μετά την επανένταξη της θεραπευτικής αγωγής με Nilotinib, 50% των επαναθεραπευόμων ασθενών είχαν ήδη επιτύχει MR4.0 and MR4.5 αντιστοίχως. Ένας ασθενής μπήκε στη φάση επανέναρξης της θεραπευτικής αγωγής, αλλά δεν επανέκτησαν MMR μέχρι το πέρας 20 εβδομάδων και διέκοψε τη μελέτη. Η πρωτεΐνη BCR-ABL1 για τον εν λόγω ασθενή ήταν 62.2% κατά το χρόνο επανέναρξης της θεραπευτικής αγωγής με Nilotinib και 9.8% κατά την έξοδο από τη μελέτη.

“Η Novartis πρωτοστατεί στις εξελίξεις που αφορούν στη θεραπευτική αγωγή και κατανόηση της ΧΜΛ εδώ και 20 χρόνια”, σύμφωνα με τον Alessandro Riva, MD, Global Head, Novartis Oncology Development and Medical Affairs. “Η διερεύνηση της TFR σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με Nilotinib, μέσα από την υποστήριξη οκτώ μελετών TFR, αποτελεί το επόμενο βήμα στη δέσμευσή μας να προαγάγουμε τη φροντίδα μας προς ασθενείς που ζουν με αυτή τη νόσο.”

Και οι δύο μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη με προγραμματισμένη διάρκεια παρατήρησης με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητα των ασθενών να διατηρήσουν την ύφεση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μετά τη διακοπή της αγωγής με Nilotinib. Πρόκειται για τις πρώτες παρουσιάσεις δεδομένων από το πρόγραμμα κλινικών δοκιμών Nilotinib TFR της Novartis.

Στις εν λόγω μελέτες δεν έχουν παρατηρηθεί νέα μείζονα ευρήματα ασφαλείας σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με Nilotinib πέραν εκείνων του γνωστού προφίλ ασφαλείας του σκευάσματος Nilotinib. Στη μελέτη ENESTfreedom, 24.7% των ασθενών παρουσίασαν μυοσκελετικό άλγος κατά το πρώτο έτος της κατάστασης TFR σε σύγκριση με ποσοστό 16.3% που παρουσίασαν παρόμοιο άλγος ενώ λάμβαναν ακόμη Nilotinib στην διάρκεια της ετήσιας φάσης εδραίωσης. Στη μελέτη ENESTop, τα ποσοστά όλων των σταδίων μυοσκελετικού άλγους ήταν 42.1% κατά το πρώτο έτος της κατάστασης TFR έναντι 14.3% κατά τη διάρκεια λήψης Nilotinib στη φάση εδραίωσης. Κανένας ασθενής δεν προχώρησε στην επιταχυνόμενη φάση/βλαστική κρίση στις δύο μελέτες.

Η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής ΧΜΛ δεν αποτελεί επί του παρόντος κλινική σύσταση και πρέπει να την αποπειράται κανείς μόνο μέσα στα πλαίσια κλινικής μελέτης. Η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής στις μελέτες ENESTfreedom και ENESTop έγινε υπό συνθήκες δοκιμών σε ασθενείς που πληρούσαν τα αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια που είχαν τεθεί.

PHARMACY TODAY

Το νέο site ενημέρωσης των φαρμακοποιών

Email:

Info@pharmacytoday.gr

Τηλ.:

210 9574500

Φαξ:

210 9574500